Ankomst Alta flyplass


På denne siden finner du alle flygninger ankommer på flyplassen for en uke. Sjekk alltid den siste informasjonen om status for fly på flyplassen skjermer. Her kan du se, hvornår fly ankommer.

Berlevåg - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF974 13:20 11:33 Ma

Hammerfest - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF994 15:23 15:45 Ti
WF978 22:35 23:02 On
WF988 23:45 22:50 So, Ma, Fr, Lo
WF974 11:55 11:33 Ma
WF990 09:13 08:50 Ti

Hasvik - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF994 16:00 15:45 Ti
WF978 22:00 23:02 On
WF990 08:35 08:50 Ti

Honningsvåg Valan - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF978 23:20 23:02 On

Kirkenes - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF975 14:40 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF972 08:00 06:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF971 04:45 06:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Mehamn - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF978 23:55 23:02 On
WF974 12:45 11:33 Ma

Oslo Gardermoen - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
DY320 08:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4546 15:50 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4434 19:20 22:10 Ma, Ti, On, To, Fr
DY328 19:25 22:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Sørkjosen - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF974 11:10 11:33 Ma
WF971 07:00 06:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Langnes Tromsø - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF926 17:00 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF924 14:55 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF994 14:25 15:45 Ti
WF978 21:10 23:02 On
WF988 22:10 22:50 Ma, Lo
WF972 06:00 06:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4434 21:35 22:10 Ma, Ti, On, To, Fr
DY328 22:10 22:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF932 10:50 11:30 Ti, On, To, Fr, Lo
WF990 07:45 08:50 Ti
DY320 11:45 11:20 Fr

Vadsø - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
WF978 00:40 23:02 On
WF971 05:15 06:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF972 08:30 06:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF974 14:05 11:33 Ma

Stockholm Arlanda - Alta

Rutenr Avgang Ankomst Dager
ENT524 13:10 17:50 Ti

Se også: Avganger Alta flyplass
* Oppdatert: 24.06.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.